Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych:

·          wykonujemy kopie map zasadniczych, ewidencyjnych do celów opiniodawczych – Mickiewicza 3 lub filia Łapy (gm. Łapy, Poświętne, Suraż oraz miasta: Łapy, Poświętne Suraż);
·          wykonujemy wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków do celów prawnych;
·          wykonujemy wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków do celów opiniodawczych (np.: warunki zabudowy, wycinka drzew) – Branickiego 13;
·          rejestrujemy umowy dzierżaw zawarte zgodnie z postanowieniami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
·          aktualizujemy zapisy w operacie EGiB na podstawie dokumentów skutkujących zamianami - dostarczonych przez strony;
·          udostępniamy kopie map na tle ortofotomapy;
·          sporządzamy kserokopie map oraz skanujemy do postaci cyfrowej.

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Dziubanowski

Data wytworzenia: 2016-10-21

Wprowadzający: Mariusz Dziubanowski

Data modyfikacji: 2016-10-21

Opublikował: Mariusz Dziubanowski

Data publikacji: 2016-10-21

Rejestr zmian