Poradnik klienta

·          Dokumenty zawarte w archiwach PODGiK udostępniane są na podstawie pisemnych lub ustnych wniosków składanych w siedzibie Ośrodka lub jego filiach. Istnieje też możliwość złożenia wniosku wraz z deklaracją zapłaty poprzez stronę WWW, email lub faks.
·          W celu uzyskania danych zawierających dane osobowe z ewidencji gruntów i budynków należy przedłożyć dokumenty poświadczające dysponowanie nieruchomościami lub stosowne pełnomocnictwo właściciela bądź inwestora w zakresie opracowywanej inwestycji.
·          Sporządzanie wypisów i wyrysów (pobierz).
·          Uzgadnianie dokumentacji projektowej (pobierz).
·          Zgłoszenie roboty geodezyjnej (pobierz).
·          Sprzedaż map do celów opiniodawczych (wniosek P), (wniosek P3).
·          Udostępnianie informacji niezbędnej do sporządzenia operatu szacunkowego (wniosek P), (wniosekP4).

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Dziubanowski

Data wytworzenia: 2016-10-21

Wprowadzający: Mariusz Dziubanowski

Data modyfikacji: 2018-12-07

Opublikował: Mariusz Dziubanowski

Data publikacji: 2016-10-21

Rejestr zmian