Gromadzenie i udostępnianie materiałów

Gromadzimy i udostępniamy następujące materiały PZGiK:

·          osnowy geodezyjne;
·          dokumenty geodezyjne dotyczące pomiaru oraz opisu granic powiatu oraz gmin;
·          zdjęcia lotnicze i satelitarne;
·          numeryczne mapy ewidencyjne i zasadnicze;
·          analogowe mapy ewidencyjne i zasadnicze;
·          ewidencja gruntów i budynków;
·          dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe przy zakładaniu, modernizacji i aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym dokumenty z ustalenia stanu władania, pomiaru granic, rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz opracowań dla celów prawnych;
·          dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w wyniku scalania i wymiany gruntów oraz prac urządzeniowo - rolnych i urządzeniowo – leśnych;
·          przedwojenne plany scaleniowe na potrzeby opracowań prawnych, zgłaszanych w PODGiK w Białymstoku;
·          inne dokumenty złożone do PZGiK.

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Dziubanowski

Data wytworzenia: 2016-10-21

Wprowadzający: Mariusz Dziubanowski

Data modyfikacji: 2017-02-08

Opublikował: Mariusz Dziubanowski

Data publikacji: 2016-10-21

Rejestr zmian